Technisch Blok 5 oktober 2015 (20:00 - 21:00)

Datum: 05-10-2015 Tijd: 20:00 - 21:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 5 oktober 2015 (20:00 - 21:00)

Datum: 05-10-2015
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.IJ. Pepers
Griffier: M.J.E. van den Berg
Notulist: J.F.A. Kerkhof


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 5 oktober 2015
5b. Toezeggingenlijst Raad 5 oktober 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Vervanging meubilair en realiseren kabelmanagement
Griffienummer: 2015-0135
6b. Ontslag Forumlid dhr. P. Reeuwijk en benoeming Forumlid mevr. M.T.E. Westerik
Griffienummer: 2015-0137
6c. Vaststellen bestemmingsplan "Marspoortstraat 5-11"
Griffienummer: 2015-0139
6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Marspoortstraat 5-11"
Griffienummer: 2015-0129
6e. Vaststellen bestemmingsplan "Lochemseweg 21 en 22a"
Griffienummer: 2015-0146
6f. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lochemseweg 21 en 22a"
Griffienummer: 2015-0145
6g. Deelneming in Stichting Achterhoek Toerisme
Griffienummer: 2015-0138
6h. Gemeentelijk coördinatiebesluit programma Rivier in de Stad
Griffienummer: 2015-0143
6i. Krediet beschikbaar stellen voor behoud werkgelegenheid
Griffienummer: 2015-0144
6j. Toelating van de heer Brouwer als raadslid gedurende de eerste periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers
Griffienummer: 2015-0150
7. Lijst ingekomen stukken Raad 5 oktober 2015
Griffienummer: 2015-0140
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 5 oktober 2015
Griffienummer: 2015-0151
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 21-09-2015
10. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 05-10-2015

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl