Raadsvergadering Voorjaarsnota - 14 juni 2019

Datum: 14-06-2019 Tijd: 09:30 - 16:00 Zaal: Burgerzaal Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering Voorjaarsnota - 14 juni 2019

Datum: 14-06-2019
Tijd: 09:30 - 16:00
Zaal: Burgerzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening [09.30]
2 Vaststelling van de agenda
2a Actieve informatievoorziening vanuit het college
3 Bekrachtiging geheimhouding bijlagen MPG 2019-1
Griffienummer: 2019-0040
4 Voorjaarsnota 2019
4a Algemene beschouwingen en reactie op de Dilemma-notitie Krachtig Zutphen [Eerste termijn van de raad] [09.35 - 11.45]

Per fractie is maximaal 6 minuten spreektijd  beschikbaar voor de Algemene beschouwingen en daarnaast 2 minuten om te reageren op de Dilemma-notitie. Desgewenst kunnen fracties meer woordvoerders inzetten. Tijdens de inbreng worden geen interrupties toegestaan. Nadat alle fracties hebben gesproken is ruimte voor onderlinge reacties.

Focustraject: Dilemma-notitie Krachtig Zutphen
Griffienummer: 2019-0044
schorsing raadsvergadering [11.45 - 12.15]
4b Reactie van het college op de eerste termijn van de raad [12.15 - 12.45]
schorsing tbv lunch en fractieoverleg [12.45 - 13.45]

Voor alle aanwezigen staat een lunch gereed.

4c Hervatting raadsvergadering (Tweede termijn van de raad) [13.45 - 14.30]
schorsing van de raadsvergadering [14.30 - 14.45]
4d Reactie van het college op de tweede termijn van de raad [14.45 - 15.00]
5 Stemmingen [15.00]
5a Stemming over amendementen op de Voorjaarsnota
5a1 Amendement: Voorjaarsnota 2019 - Overzicht structurele uitgaven
Griffienummer: 2019-A0003
5a2 Amendement: Voorjaarsnota 2019 - Verdere besparingsmogelijkheden met begrotingsmodel zero based budgetting
Griffienummer: 2019-A0004
5a3 Amendement: Voorjaarsnota 2019 - Stijging loonsom
Griffienummer: 2019-A0005
5a4 Amendement: Voorjaarsnota 2019 - Per direct een onafhankelijk onderzoek
Griffienummer: 2019-A0002
5b Voorjaarsnota 2019 - Uitgangspunten meerjarenbegroting 2020 - 2023
Griffienummer: 2019-0050
5c Stemming over moties bij de Voorjaarsnota
5c1 Motie: Geld uit de stenen halen
Griffienummer: 2019-M0012
5c2 Motie: Samen kom je verder
Griffienummer: 2019-M0013
6 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 14-06-2019

Beschikbare agenda's
Raad
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl