Raad 12 september 2016 (21:30 - 23:00)

Datum: 12-09-2016 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 12 september 2016 (21:30 - 23:00)

Datum: 12-09-2016
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: C. Abbenhues
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en beëdiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van de heer H. Brouwer als raadslid
3c Beëdiging van de heer Brouwer als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4a1 Motie: Behoud bomen provinciaalse weg
Griffienummer: 2015-M0003
4a2 Motie: Opstarten structureel overleg met alle sportverenigingen teneinde een gezamenlijke Sportroefeldag te organiseren
Griffienummer: 2015-M0013
4a3 Motie: Sportnota
Griffienummer: 2015-M0018
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 04 juli 2016
6 Lijst ingekomen stukken Raad 12 september 2016
Griffienummer: 2016-0106
7 Hamerstukken
7b Bekrachtigen geheimhouding Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-1
Griffienummer: 2016-0095
7c Koopovereenkomst Leesten-Oost LE5 en Gerard Doustraat
Griffienummer: 2016-0097
7d Bestemmingsplan Valckstraat 30
Griffienummer: 2016-0098
7e Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Valckstraat 30
Griffienummer: 2016-0099
7g Bekrachtiging geheimhouding raamwerkovereenkomst tussen Flamco en Delta
Griffienummer: 2016-0108
8 Motie: Huishoudelijke zorg in gemeentelijke handen
Griffienummer: 2016-M0013
9 Beheerverordening Gedenkparken gemeente Zutphen 2016
Griffienummer: 2016-0094
10 Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Omgevingsdienst Achterhoek + begroting 2017 regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2016-0102
11 Agenda Sport & Bewegen
Griffienummer: 2016-0100
12 Flamco, werkgelegenheid, sanering en aankoop
Griffienummer: 2016-0107
13 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 12-09-2016

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl