Forum van 07-04-2015

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Forum van 07-04-2015

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp Status
19:00 - 20:00 Presentatie Voortgang energetisch renoveren woningvoorraad Zutphen
Griffienummer: 2015-0038
Portefeuillehouder: P.C.M. Withagen

Locatie: Commissiekamer
Voorzitter: G.I. Timmer
Griffier: N.J. ten Bokkel
PresentatieBeperktControlerend
19:00 - 20:00 Vaststellen bestemmingsplan Park Helbergen
Griffienummer: 2015-0043
Portefeuillehouder: J. Pennings - Hanemaaijer

Locatie: Shrewsburykamer
Voorzitter: M.J. ten Broeke
Griffier: E.P. Langenbach
OordeelsvormendBeperktKaderstellend
19:00 - 20:00 Presentatie Bedrijfsplan gemeenschappelijke regeling voor regionale belastinguitvoering
Griffienummer: 2015-0041
Portefeuillehouder: O.W. Bosch

Locatie: Warnsveldzaal
Voorzitter: A. van Dijk
Griffier: T.U. Post
PresentatieBeperktKaderstellendBudgetrecht
20:00 - 20:30 Motie: Behoud bomen provinciaalse weg
Griffienummer: 2015-M0003
Portefeuillehouder: J. Pennings - Hanemaaijer

Locatie: Commissiekamer
Voorzitter: H.W. Hissink
Griffier: H.M.A.A. van Vliet
OordeelsvormendBeperktKaderstellend
20:00 - 21:00 Eerste voortgangsrapportage inzake decentralisaties sociaal domein
Griffienummer: 2015-0045
Portefeuillehouder: P.C.M. Withagen

Locatie: Warnsveldzaal
Voorzitter: A. van Dijken
Griffier: M.J.E. van den Berg
InformerendBeperktControlerend
20:30 - 21:00 Technisch Blok 7 april 2015 (20:30 - 21:00)

Locatie: Commissiekamer
Voorzitter: H.W. Hissink
Griffier: H.M.A.A. van Vliet

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 07-04-2015

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok

Agenda's Forum

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl