Pagina delen

Vergaderdag 12-10-2015

Op deze datum vergaderen de volgende overlegorganen:

  • Forum
  • Raad
  • Technisch Blok
  • Presidium
Tabel vergaderdag-agendas overslaan
Tijd Beschikbare agenda's
19:00 - 22:00 Agenda Forum

Er zijn nog geen agenda's voor deze overlegorganen aanwezig, of deze zijn niet openbaar.

Behandeld in