Pagina delen

Toezeggingenlijst Raad 7 november 2016

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 19 februari 2020.

Deze lijst wordt opgesteld aan de hand van de Forum- en raadsvergaderingen en bijgehouden door de griffie.

Lopende moties

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2018-M0045 Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld
(P.I. Ackermans, G.H. Brunsveld, A. van Dijken, A.W. Jansen, J. Boersbroek)
17-12-2018 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 8 juli 2019 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 9 maart 2020 op is teruggekomen.
2019-M0001 Motie: Geef de jeugd een stem!
(M.T.E. Westerik, A. van Dijken, G.H. Brunsveld)
28-01-2019 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 8 juli 2019 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 9 maart 2020 op is teruggekomen.
2019-M0014 Motie: Duidelijkheid voor iedereen en iedereen in zijn kracht
(P.I. Ackermans, Y.J.A. ten Holder, G.H. Brunsveld)
14-06-2019 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 27 januari 2020 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 11 mei 2020 op is teruggekomen.
2019-M0017 Motie: Motie van Zorg
(H.J.M Verschure, G.J.H. Pelgrim, A.W. Jansen, G.H. Brunsveld, A. van Dijken)
04-11-2019 Bij het aanhouden van de motie is aangegeven dat behandeling gelijktijdig met het rapport Rijnconsult gewenst is. De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 27 januari 2020 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 11 mei 2020 op is teruggekomen.
2019-M0019 Motie: Sinterklaasintocht
(I Kleinrensink, Y.J.A. ten Holder)
16-12-2019 De motie wacht op agendering in het Forum.
2019-M0021 Motie: Behoud voormalige meisjesvakschool
(H.J.M Verschure, Y.J.A. ten Holder, G.H. Brunsveld, M.T.E. Westerik, G.J.H. Pelgrim)
16-12-2019 De motie wacht op agendering in het Forum.
2019-M0022 Motie: Flexwoningen 16-12-2019 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 16 december 2019 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 6 april 2020 op is teruggekomen.
2020-M0002 Motie: Behoud primaat gemeente mbt publieke ruimte bij uitrol 5G
(D. Logemann)
27-01-2020 In behandeling.
2020-M0003 Motie: Een duurzame toekomst voor de Hanzehof
(H Krans, A.W. Jansen)
27-01-2020 In behandeling.

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Schriftelijke vragen Art. 3:37 RvO

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2019-V0003 Schriftelijke vragen betreffende herinnering betaling gemeentelijke belastingen
(Y.J.A. ten Holder)
04-02-2019 In behandeling.
2019-V0007 Schriftelijke vragen over loonsom 2018
(Y.J.A. ten Holder)
26-03-2019 In behandeling.
2019-V0019 Schriftelijke vragen over de Goederencorridor Oost-Nederland
(D. Logemann, F.J.G.M. Manders)
03-10-2019 De vragenstellers is doorgegeven dat de beantwoording is vertraagd en eind januari 2020 wordt verwacht.
2019-V0022 Schriftelijke vragen over jeugdbescherming en jeugdreclassering
(J. Bloem)
14-11-2019 In behandeling.
2019-V0023 Schriftelijke vragen over Arbeidsmigranten in Zutphen
(E. Müller)
29-11-2019
2020-V0001 Schriftelijke vragen inzake onttrekken van parkeerplaatsen voor vergunninghouders aan het Rijkenhage en de inrichting van de Berkelsingel vanaf het kruispunt Coehoornsingel tot aan het Rijkenhage in Zutphen
(M. Schriks)
13-01-2020 In behandeling.
2020-V0002 Schriftelijke vragen over Storingen in de toegang tot het digitale systeem van de gemeente Zutphen door een lek in de Citrix toegang
(A. van Dijk)
27-01-2020 In behandeling.
2020-V0003 Schriftelijke vragen over Mogelijke verhoging van de capaciteit van de Slibververwerking
(G.J.H. Pelgrim)
05-02-2020 In behandeling.

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Verzoek om inlichtingen Art. 3:38 RvO

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Initiatief raadsvoorstellen

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2013-0122 Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld
(Raad)
16-08-2013

Dit initiatiefvoorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 8 september 2014.

Het Forum heeft in de TB vergadering van 10 september 2018 uitgesproken dat de toezeggingenlijsten opgeschoond/geactualiseerd dienen te worden. Aan de initiatiefnemer van dit initiatiefvoorstel is gevraagd de actualiteit aan te geven ten behoeve van voornoemde actualisatie. Deze zal dan worden verwerkt in de betreffende toezeggingenlijsten.

Momenteel geen informatie beschikbaar.