Toelating van mevrouw M. Dolfing als raadslid

Onderwerp Toelating van mevrouw...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toelating van mevrouw M. Dolfing als raadslid

Onderwerp Toelating van mevrouw M. Dolfing als raadslid
Programma01. Bestuur
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder A. Vermeulen
Inlichtingen bij M. van den Berg Griffie
587981 M.vandenBerg-Platzer@zutphen.nl
Soort bevoegdheidOverig
BeleidsvrijheidBeperkt
ProgrammabegrotingswijzigingNee
Het presidium stelt voor :

1. tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten mevrouw M. Dolfing.

 

Inhoud

Inleiding/Aanleiding

Mevrouw L. de Jong heeft haar ontslag als raadslid ingediend omdat zij haar gezin niet kan combineren met het lidmaatschap van de raad. 

Om in de ontstane vacature te voorzien is de voorgeschreven procedure doorlopen.

Beoogd effect

Voorzien in de vacature die is ontstaan door het nemen van ontslag als lid van de raad door mevrouw L. de Jong.

Argumenten

1.1 De Kieswet streeft naar een voltallige raad.

De procedure om te komen tot een opvolger voor de mevrouw De Jong is doorlopen en de opvolger is benoemd. Deze opvolger heeft intussen de benoeming ook aangenomen, waardoor haar  geloofsbrieven onderzocht kunnen worden en de raad kan besluiten over haar toelating als raadslid.

Wanneer de raad heeft besloten over de toelating dient de eed of belofte nog te worden afgelegd.

Bijlagen

 • Rapport commissie geloofsbrieven - raadslid Mirjam Dolfing (toegevoegd na de vergadering)

Stukken die ter inzage liggen

-

 

 

 

Bijlagen

Rapport onderzoek commissie geloofsbrieven - Mirjam Dolfing

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0030

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 6 mei 2019 met nummer ;


 • gehoord de uitkomst van het onderzoek van de commissie onderzoek geloofsbrieven;
 • overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;
 • gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;


b e s l u i t :

 1. tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten mevrouw M. Dolfing.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Raad 6 mei 2019

Datum: 06-05-2019
Tijd: 19:00 - 19:15
Zaal: Burgerzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters
Notulist:
Genodigden:Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 6 mei 2019

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

 • a
 • a
 • a
 • tekstgrootte

Behandeld in

DatumDoor
06-05-2019Raad
 • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
 • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
 • Telefoon: 140575
 • Email: info@zutphen.nl