Pagina delen

Vergaderdag 19-11-2018

Op deze datum vergaderen de volgende overlegorganen:

  • Forum
  • Presidium
Tabel vergaderdag-agendas overslaan
Tijd Beschikbare agenda's
19:00 - 22:00 Agenda Forum

Er zijn nog geen agenda's voor deze overlegorganen aanwezig, of deze zijn niet openbaar.

Behandeld in