Pagina delen

Vergaderdag 22-09-2014

Op deze datum vergaderen de volgende overlegorganen:

  • Technisch Blok
  • Forum
  • Raad
  • Presidium
Tabel vergaderdag-agendas overslaan
Tijd Beschikbare agenda's
19:00 - 19:30 Agenda Technisch Blok
19:00 - 21:00 Agenda Forum
21:30 - 23:00 Agenda Raad

Er zijn nog geen agenda's voor deze overlegorganen aanwezig, of deze zijn niet openbaar.

Behandeld in