Toezeggingenlijst Raad 25 maart 2019

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 15 maart 2019. Deze lijst wordt opgesteld aan...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingenlijst Raad 25 maart 2019

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 15 maart 2019.

Deze lijst wordt opgesteld aan de hand van de Forum- en raadsvergaderingen en bijgehouden door de griffie.

LOPENDE MOTIES

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2018-M0045 Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld 17-12-2018 De motie is aangehouden. Hij komt te vervallen wanneer niet uiterlijk op 8 juli 2019 op de motie is teruggekomen.
2019-M0001 Motie: Geef de jeugd een stem! 28-01-2019 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 11 maart 2019 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 8 juli 2019 op is teruggekomen.
2019-M0003 Motie: Maximale benutting zonnepannelen op daken 28-01-2019 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 11 maart 2019 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 8 juli 2019 op is teruggekomen.
2019-M0004 Motie: Behoud leefbaarheid en landschap Eefde-West 11-03-2019 De motie staat geagendeerd in het Forum van 25 maart 2019.
2019-M0005 Motie: De energierekening is te hoog 11-03-2019 De motie staat geagendeerd in het Forum van 25 maart 2019.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN art. 3:37 RvO

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2018-V0023 Schriftelijke vragen inzake de ruimtelijke afweging van vergunningaanvragen voor zonneparken in de gemeente Zutphen
(D. Logemann)
06-12-2018 Beantwoord.
2018-V0025 Schriftelijke vragen over financiële situatie Stichting Graafschap Bibliotheken
(G.J.N. Müller)
11-12-2018 Beantwoord.
2019-V0001 Schriftelijke vragen 2013 met betrekking tot het hergebruik van leegstaand vastgoed en circulair bouwen
(D. Logemann)
09-01-2019 Beantwoord
2019-V0002 Schriftelijke vragen over de communicatie en informatie van de gemeente die via de website naar burgers en ondernemers wordt gegeven
(P.I. Ackermans)
25-01-2019 Beantwoord.
2019-V0003 Schriftelijke vragen betreffende herinnering betaling gemeentelijke belastingen
(Y.J.A. ten Holder)
04-02-2019 In behandeling.
2019-V0004 Schriftelijke vragen over BIA en vestigingsklimaat Zutphen
(M. Schriks)
11-02-2019 In behandeling.
2019-V0005 Schriftelijke vragen overgang bijzondere bijstand
(G.J.N. Müller)
01-03-2019 In behandeling.
2019-V0006 Schriftelijke vragen over Werkbedrijf Zutphen 'Gelre Werkt'
(H.J.M Verschure, Y.J.A. ten Holder)
11-03-2019 In behandeling.

VERZOEK OM INLICHTINGEN art. 3:38 RvO

Momenteel geen informatie beschikbaar.

INITIATIEF RAADSVOORSTELLEN

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2013-0122 Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld
(Raad)
16-08-2013

Dit initiatiefvoorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 8 september 2014.

Het Forum heeft in de TB vergadering van 10 september 2018 uitgesproken dat de toezeggingenlijsten opgeschoond/geactualiseerd dienen te worden. Aan de initiatiefnemer van dit initiatiefvoorstel is gevraagd de actualiteit aan te geven ten behoeve van voornoemde actualisatie. Deze zal dan worden verwerkt in de betreffende toezeggingenlijsten.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
25-03-2019Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl