Pagina delen

Rapport en samenvatting "Onderzoek verbeteren Industriehaven Zutphen"

Inhoud

Zie bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 18 december 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Op 21 november 2016 heeft de raad ingestemd met het initiatief raadsvoorstel 'Onderzoek verbeteren Industriehaven Zutphen'. Inmiddels is het onderzoek afgerond en zijn een uitgebreid (Engelstalig) onderzoeksrapport en een (Nederlandstalige) samenvatting uitgebracht. In het initiatief raadsvoorstel was onder andere opgenomen dat de raad via een tussentijdse rapportage zou worden geïnformeerd over de bevindingen en dat in het Forum een presentatie zou worden gehouden over het verloop van het onderzoek en het onderzoeksresultaat (gepland april 2017). De tussentijdse rapportage is niet uitgebracht; door de langere doorlooptijd van het onderzoek heeft de presentatie van de onderzoeksresultaten niet eerder kunnen plaatsvinden.

Het presidium heeft besloten dat de presentatie over de uitkomsten van het onderzoek wordt geagendeerd voor het Forum. De onderzoeker (Rolf Ziel) zal deze presentatie verzorgen. Naar aanleiding van de bespreking, kan aan het eind van het Forum worden geconcludeerd of het onderwerp voldoende is besproken en kan worden afgedaan of dat het college wordt verzocht nog een reactie uit te brengen op het rapport en er behoefte is aan vervolgbehandeling. 

In het Forum over de presentatie is er geen ruimte voor politiek debat en is er ook geen (actieve) rol voor het college.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 18-12-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinks
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan Rolf Ziel voor zijn presentatie. (zie bijlage) Beantwoording van de vragen door Rolf Ziel.

Stadspartij: Gefeliciteerd met je afstuderen, het is een mooi onderzoek.

  1. Is er meegenomen dat er een tweede sluis bij Eefde geplaatst wordt?

Antwoord: Ik heb gekeken naar het transport van en naar Rotterdam, door de tweede sluis bij Eefde is er meer transport van en naar Enschede. De tweede sluis bij Eefde heeft weinig invloed op de haalbaarheid van de terminal in Zutphen omdat de mogelijke stijging van het transport van en naar Enschede door de tweede sluis slechts een klein aandeel is

  1. Hoe komt het dat de onderzoeksvraag veranderd is?

Antwoord: Dat is in samenspraak gegaan met mijn afstudeercommissie. Eerst was de onderzoeksvraag ‘Kan het’? Dat is een gesloten vraag en niet wetenschappelijk genoeg. Het antwoord was nee. Nu is het een ‘Hoe kan het’ onderzoeksvraag geworden.

D66: Dank voor het onderzoek, heel mooi, helaas is de uitkomst wat minder voor Zutphen. Hoe groot is het aandeel van de gebrekkige infrastructuur richting Apeldoorn in het onderzoek? Stel dat er een brug naast de Oude IJsselbrug zou komen waar wel vrachtverkeer over kan richting Voorst en Apeldoorn rechtstreeks vanaf de haven, hoe wordt het plaatje dan?

Antwoord: Ik heb dat meegenomen in mijn onderzoek, en het is niet doorslaggevend. Ik heb een tool gebouwd in mijn kostenmodel: wat als er hypothetisch gezien een snelweg zou lopen tussen Zutphen en Apeldoorn, hoeveel wordt het dan beter? Dan worden de kosten voor het natransport 15% lager, oftewel je wordt 15% meer competitief ten opzichte van je concurrenten. Je pakt er wel een groot aandeel mee uit Apeldoorn, maar aangezien de positie van de concurrenten alsnog zo sterk is, zou het niet doorslaggevend zijn.

In mijn aanbevelingen staat ook dat het hoofdprobleem is dat je een Launching Customer nodig hebt om het in eerste instantie van de grond te krijgen.

PvdA: Dank je wel voor de presentatie. De diepgang van de haven speelt ook mee, wat kun je daarover zeggen?

Antwoord: Op het moment dat schepen volgeladen zitten en dan met name de klasse 5 schepen, hebben ze een diepgang van drie meter. Een volgeladen klasse 5 schip met 156 containers heeft een diepgang van maximaal 2,5 meter. De bodem van de industriehaven zit op o NAP, dat is vergelijkbaar met de bodem van de IJsselrivier. Bij situaties waarbij er laag water is dan is de waterstand onder de 2,5 meter gekomen waardoor je maar beperkt kunt varen. Voor de beperking in de industriehaven maakt dat niet veel uit, want dat volgt elkaar netjes. Maar op het moment dat er een mogelijkheid moet zijn voor grote bulkschepen, dan zou de haven uitgediept moeten worden. De stabiliteit van de kademuur van de binnenhaven speelt dan ook mee. Als de binnenhaven niet uitgediept wordt dan kun je aardig wat doen met de kademuur. De kademuur zal bij uitdiepen van de binnenhaven echter weer versterkt moeten worden.

VVD: Zeer mooi gedegen onderzoek, jammer dat het potentieel op De Mars niet toereikend is. De VVD heeft een vraag voor het college: Kunnen er überhaupt nog schepen komen in de industriehaven in verband met de drempel.

Antwoord door de wethouder: Er zit wel een drempel en dat vormt een blokkade , maar ik weet niet, er is zojuist gesproken over 2,5 meter diepgang. Ik weet niet op hoeveel de drempel zit ten opzichte van die 2,5 meter. Maar het levert wel een blokkade op.

Burgerbelang: Gefeliciteerd namens Burgerbelang.

  1. Is er meegewogen om een samenwerking aan te gaan met Enschede? Om een op- en overslag in Zutphen te doen?

Antwoord: ik heb Enschede niet benaderd. Ik heb ze wel een mail gestuurd, maar ze hebben nooit gereageerd. Dus ik ben er verder niet op ingegaan. Ik heb wel gekeken naar een samenwerking met Fort de Pol, dat bleek niet haalbaar en daarom is de optie van samenwerking met Enschede ook niet verder onderzocht. Ik heb ook gekeken naar de mogelijkheden dat het erbij komt, als additionele lading, maar dan zou het in een bestaande industriehaven moeten zijn, die alsnog eerst van de grond moet komen.

  1. Stel dat er wel samenwerking zou zijn en stel dat je wel snel kan wisselen en schuiven met containers, zou het dan een goede toegevoegde waarde zijn om hier in Zutphen toch te kijken naar een terminal?

Antwoord: Als in die terminal minimaal 16.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) per jaar geleverd kunnen worden, dan denk ik dat het een serieuze optie is.

Voorzitter:

Ik wil dhr. Ziel hartelijk danken voor zijn komst en voor zijn presentatie en hierbij sluit ik de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in