Pagina delen

Moties

In dit overzicht staan de moties per jaar gesorteerd.

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen.

Een motie kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering en vormt dan een onderwerp op de agenda. Meestal wordt een ingediende motie aangehouden door de raadsvergadering, zodat deze kan worden voorbesproken in het Forum, alvorens de raad erover stemt.

Een motie met een verzoek of opdracht aan het college kan door het college naast zich neer worden gelegd, maar politiek gezien is dat meestal niet verstandig.

Moties {{ actiefJaar }}

Nummer
(ingediend)
Onderwerp Indiener Raadsbesluit
(stand van zaken)
2020-M0012
(11-05-2020)
Motie: Meer ruimte voor de horeca agv verruimde maatregelen VVD
(Verworpen.)
2020-M0011
(11-05-2020)
Motie: Buurtservice Zutphen behouden Kies Lokaal Zutphen Warnsveld, CDA, ChristenUnie, Stadspartij
(In behandeling.)
2020-M0010
(11-05-2020)
Motie: Financieel overzicht GroenLinks
(In behandeling.)
2020-M0009
(20-04-2020)
Motie: Bestendiging cultureel maatschappelijke functie Witte vleugel VVD, GroenLinks
(Aangenomen.)
2020-M0008
(20-04-2020)
Motie: Opschorten verkoop vastgoed met betrekking tot kunst en cultuur en gezondheid D66, ChristenUnie
(Ingetrokken.)
2020-M0007
(20-04-2020)
Motie: Hoogspanning ondergronds GroenLinks, VVD, CDA, Burgerbelang
(In behandeling.)
2020-M0006
(20-04-2020)
Motie: Verantwoord verkopen GroenLinks
(Aangenomen.)
2020-M0005
(09-03-2020)
Motie: Het invoeren van een opt-in systeem t.a.v. reclamefolders GroenLinks, Stadspartij Aangehouden (09-03-2020)
2020-M0004
(09-03-2020)
Motie: Verbod op gebruik middel glyfosaat in de gemeente Zutphen Stadspartij, CDA, GroenLinks Aangenomen (20-04-2020)
2020-M0003
(27-01-2020)
Motie: Een duurzame toekomst voor de Hanzehof GroenLinks, BewustZW Aangehouden (09-03-2020)
(De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 9 maart 2020 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 8 juni 2020 op is teruggekomen.)
2020-M0002
(27-01-2020)
Motie: Behoud primaat gemeente mbt publieke ruimte bij uitrol 5G GroenLinks Aangenomen (09-03-2020)
2020-M0001
(27-01-2020)
Motie: Toezicht en Handhaving ChristenUnie, Burgerbelang, CDA, D66, BewustZW Aangenomen (27-01-2020)

Behandeld in

Ook interessant?