Motie: Bereikbaarheid binnenstad zonder Vispoortgrachtbrug

Onderwerp Motie: Bereikbaarheid binnenstad...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Motie: Bereikbaarheid binnenstad zonder Vispoortgrachtbrug

Onderwerp Motie: Bereikbaarheid binnenstad zonder Vispoortgrachtbrug
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder C Pennings-Hanemaaijer
Soort bevoegdheidKaderstellend
BeleidsvrijheidRuim

Toelichting

Bijlagen

2015-M0005

Forum van 30 november 2015


Toelichting griffie:

In de raadsvergadering van 15 juni 2015 is de motie "Bereikbaarheid binnenstad zonder Vispoortgrachtbrug" door de Stadspartij Zutphen Warnsveld, Burgerbelang Zutphen Warnsveld, en BewustZW ingediend.

De motie draagt het college op om:

In een onderzoek naar de betere bereikbaarheid van de Houtwal naar de binnenstad (onder andere raadpleging inwoners/betrokkenen en in financieel opzicht) een derde variant te onderzoeken, namelijk een betere bereikbaarheid van de Houtwal naar de binnenstad zonder brug maar met gebruik van duurzame collectieve vervoersmiddelen;

De mogelijkheid te onderzoeken tot een locatie met een transferiumfunctie te komen.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken, in dit geval in de forumvergadering van 30 november 2015, voordat de Raad er een besluit over neemt.


Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum: 30-11-2015
Tijd: 19:00 - 20:00
Zaal: Commissiekamer
Behandeling: Oordeelsvormend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. van Dijk
Griffier: H. Sieben

Aanwezig namensNaam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet


Verslag van de vergadering

Deze motie is tegelijk met het onderwerp Presentatie Programma stedelijke bereikbaarheid inclusief brug over Vispoortgracht behandeld. Zie dat verslag voor het besprokene.


Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad


Raad 14 december 2015 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 14 december 2015

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend


Raad 14 maart 2016 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 14 maart 2016

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend


Raad 24 oktober 2016 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 24 oktober 2016

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend


Raad 16 januari 2017 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 16 januari 2017

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken ex art 3:32 lid 5 RvO.
Geen amendementen ingediend


Raad 20 juni 2016 (21:30 - 23:00)


Datum: 20-06-2016
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Voorzitter: C. Abbenhues
Griffier: G.A.J. Winters

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl