Adviesbrief auditcie bij oa boardletter 2018

Afzender Auditcommissie Behandeling Opgenomen op de Lijst...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Adviesbrief auditcie bij oa boardletter 2018

Afzender
Auditcommissie

Behandeling

Opgenomen op de Lijst ingekomen stukken Raad 11 maart 2019

Ingekomen stuk Raad - nr. 03

Rubriek E Overig behandelvoorstel
Het voorstel van de Auditcommissie overnemen om de accountant te verzoeken de boardletter 2018 te laten presenteren in een Forum en in die vergadering ook de Auditcommissie zijn adviesbrief te laten toelichten.

Bijlagen

adviesbrief auditcie bij oa boardletter 2018 feb 2019

Forum van 25 maart 2019


Toelichting griffie:

Vanwege de onderlinge relatie zijn de Boardletter, de Adviesbrief van de Auditcommissie en het raadsvoorstel 'Financiële kaderstelling van de raad richting het college' samen in één vergadering geagendeerd.

De accountant is gevraagd om aan het begin van de vergadering de Boardletter toe te lichten, waarna de voorzitter van de Auditcommissie de adviesbrief van de Autditcommissie zal presenteren. Vervolgens zullen vragen vanuit het Forum worden beantwoord.

Daarna zullen twee van de vier leden (Yvonne ten Holder, Gerard Pelgrim, Abel van Dijken en Jasper Bloem) die gewerkt hebben aan het raadsvoorstel met financiële kaders de aanleiding, het doel, het doorlopen proces en de daarbij gemaakte keuzes toelichten, waarna de bespreking van het voorstel aan de orde is.


Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum: 25-03-2019
Tijd: 19:00 - 20:30
Zaal: Commissiekamer
Behandeling: Informerend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.G.M. Manders
Griffier: J Kerkhof

Aanwezig namensNaam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie


Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag en aanwezigen van deze vergadering het verslag van forumvergadering Financiële kaderstelling van de raad richting het college (25-03-2019).

 


Bijlagen


Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl