Pagina delen

Forum van 14-10-2013

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 21:00 Strategische agenda - Programmabegroting 2014
19:00 - 21:00 Motie: Geen onomkeerbare investeringsbeslissingen

Agenda's 14-10-2013

Behandeld in