Pagina delen

Amendement: Witte vleugel uitzonderen van te verkopen vastgoed

Inhoud

Zie bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden 17 stemmen voor en 12 stemmen tegen uitgebracht.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832850017207FB9730A18D147DC132","sleutel":"amendement-witte-vleugel-uitzonderen-van-te-verkopen-vastgoed","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"Raad","bronbesloteninvergaderdatumiso":"20200511","bronbesloteninvergaderdatum":1589148000000}

Behandeling

Datum Besluit
11-05-2020 Het amendement is Aangenomen
Er zijn 17 stemmen voor en 12 stemmen tegen het amendement uitgebracht. BewustZW heeft een stemverklaring afgelegd.

Behandeld in