Pagina delen

Amendement: Wijziging subsidie verlaging Graafschapbibliotheken

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA89051901665528CF99EFDC12437E29","sleutel":"amendement-wijziging-subsidie-verlaging-graafschapbibliotheken","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit
08-10-2018 Het amendement is Aangehouden
15-10-2018 Het amendement is Aangehouden
05-11-2018 Het amendement is
Omdat een verderstrekkend amendement is aangenomen, is dit voorstel niet in stemming gebracht.