Pagina delen

Amendement: wijziging gespreksnotitie Versterken woonklimaat

Besluit

Aangenomen
Er werden 24 stemmen voor en 4 stemmen tegen het amendement uitgebracht.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA8905CB01555DB4CA9AD1914E12A849","sleutel":"amendement-wijziging-gespreksnotitie-versterken-woonklimaat","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"Raad","bronbesloteninvergaderdatumiso":"20160617","bronbesloteninvergaderdatum":1466114400000}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in