Pagina delen

Amendement: wijzigen speerpunt Werk maken van werk

Besluit

Aangehouden
De stemmen staakten
Er werden 14 stemmen voor en 14 stemmen tegen het amendement uitgebracht.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA8905CB01555DE9C1ECE6F647576388","sleutel":"amendement-wijzigen-speerpunt-werk-maken-van-werk","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"Raad","bronbesloteninvergaderdatumiso":"20160617","bronbesloteninvergaderdatum":1466114400000}

Behandeling

Datum Besluit
17-06-2016 Het amendement is Aangehouden
Er werden 14 stemmen voor en 14 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
20-06-2016 Het amendement is Aangenomen
Er werden 14 stemmen voor en 13 stemmen tegen het amendement uitgebracht.