Pagina delen

Amendement: Waarborgen bedrijfsvoering en versobering Broederenklooster

Besluit

Verworpen hoofdelijke stemming
7 stemmen voor en 22 stemmen tegen.
Het voorstel is na hoofdelijke stemming verworpen.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_X4F18AC7014431756C2AB94862A62824","sleutel":"amendement-waarborgen-bedrijfsvoering-en-versobering-broederenklooster","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in