Pagina delen

Amendement: Voorjaarsnota 2021 - Onderhoud Hanzehof

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832872017A664BF66E050B4E23FB60","sleutel":"amendement-voorjaarsnota-2021-onderhoud-hanzehof","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in