Pagina delen

Amendement: Voorjaarsnota 2021 - Ondergronds brengen hoogspanningslijnen

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832872017A6642AAACE35341CB44D0","sleutel":"amendement-voorjaarsnota-2021-ondergronds-brengen-hoogspanningslijnen","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in