Pagina delen

Amendement: Voorjaarsnota 2021 - Kapitaallasten Hanzehof

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832872017A6650CD97DB1251666A1F","sleutel":"amendement-voorjaarsnota-2021-kapitaallasten-hanzehof","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in