Pagina delen

Amendement: Voorjaarsnota 2021 - Jaarlijks bedrag programmabegroting tbv tegengaan woningnood (uitvoering initiatiefvoorstel en moties)

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832872017A663C3759DFBD2A06D4E8","sleutel":"amendement-voorjaarsnota-2021-jaarlijks-bedrag-programmabegroting-tbv-tegengaan-woningnood-uitvoering-initiatiefvoorstel-en-moties","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in