Pagina delen

Amendement: Voorjaarsnota 2018 - Uitgangspunten Programmabegroting 2019-2022

Bijlagen

Behandeling

Datum Besluit
15-06-2018 Het amendement is Verworpen
Er zijn 11 stemmen voor en 17 stemmen tegen het amendement uitgebracht.

Behandeld in