Pagina delen

Amendement: Vervangende besluittekst bij raadsvoorstel Budget voor de ontwikkelingen in het Sociaal Domein

Inhoud

Zie de bijlage.

Behandeling

Datum Besluit
12-03-2018 Het amendement is Aangenomen
Er werden 17 stemmen voor en 8 stemmen tegen het amendement uitgebracht.

Behandeld in