Pagina delen

Amendement: Vaststelling structuurvisie noordrand de Hoven - extra doelstellingen

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA8905E3016895C9D4EBB4131B9E91B1","sleutel":"amendement-vaststelling-structuurvisie-noordrand-de-hoven-extra-doelstellingen","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit
28-01-2019 Het amendement is Aangenomen

Behandeld in