Pagina delen

Amendement: Vaststelling Omgevingsplan Landelijk Gebied-Bescherming ecologische- waarde bermen in het Omgevingsplan Landelijk Gebied

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA8328760181CA4676E6D94C139669D9","sleutel":"amendement-vaststelling-omgevingsplan-landelijk-gebied-bescherming-ecologische-waarde-bermen-in-het-omgevingsplan-landelijk-gebied","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in