Pagina delen

Amendement: Uitvoeringsscenario Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening - Vervangende besluittekst

Bijlagen

Behandeling

Datum Besluit
03-07-2017 Het amendement is Aangenomen
De SP fractie stemde tegen, de overige fracties stemden voor.

Behandeld in