Pagina delen

Amendement: Transitievisie Warmte gemeente Zutphen 2021 - Woonlastenverlaging door overgang naar schone energie

Inhoud

Zie de bijlagen.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832976017DB5168A62E7AF76F1CEEF","sleutel":"amendement-transitievisie-warmte-gemeente-zutphen-2021-woonlastenverlaging-door-overgang-naar-schone-energie","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit
13-12-2021 Het amendement is Aangenomen
Dit amendement is aangenomen met 21 stemmen voor en 7 stemmen tegen.

Behandeld in