Pagina delen

Amendement: Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen - Startkapitaal om exploitatie tegenvallers op te vangen

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA83285001787F15080B19EE059B7751","sleutel":"amendement-sport-en-accommodatiebedrijf-zutphen-startkapitaal-om-exploitatie-tegenvallers-op-te-vangen","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit
29-03-2021 Het amendement is Aangenomen
Het amendement wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

Behandeld in