Pagina delen

Amendement: Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Opnemen eindtermijn zoekgebieden windenergie

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832976017DB519F71DAF272A955D50","sleutel":"amendement-regionale-energie-strategie-res-1-0-van-de-cleantech-regio-opnemen-eindtermijn-zoekgebieden-windenergie","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit
13-12-2021 Het amendement is Verworpen
Dit amendement is verworpen met 12 stemmen voor en 16 stemmen tegen.

Behandeld in