Pagina delen

Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Versnellen maatregelen tegen hittestress en droogte

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832976018452BB14C7FCB97B3883E0","sleutel":"amendement-programmabegroting-zutphen-2023-2026-versnellen-maatregelen-tegen-hittestress-en-droogte","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in