Pagina delen

Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Structurele compensatie voor inkomstenderving verenigingen die oud papier inzamelden

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832976018452CCB9518C134F0EDE80","sleutel":"amendement-programmabegroting-zutphen-2023-2026-structurele-compensatie-voor-inkomstenderving-verenigingen-die-oud-papier-inzamelden","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in