Pagina delen

Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Schrappen buffer extra uitgaven

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA8329760184528316EC122A43519AA8","sleutel":"amendement-programmabegroting-zutphen-2023-2026-schrappen-buffer-extra-uitgaven","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in