Pagina delen

Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-OZB salderen

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832976018452AA5ADB48D3760DD2B7","sleutel":"amendement-programmabegroting-zutphen-2023-2026-ozb-salderen","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in