Pagina delen

Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Nieuwbouw buurthuis De Hoven

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832976018452C49965B4DC42C1F91C","sleutel":"amendement-programmabegroting-zutphen-2023-2026-nieuwbouw-buurthuis-de-hoven","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in