Pagina delen

Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Leefbaarheid voor mens en dier

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832976018452C14FB46D0A41137C22","sleutel":"amendement-programmabegroting-zutphen-2023-2026-leefbaarheid-voor-mens-en-dier","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in