Pagina delen

Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Herziening taakstellende bezuiniging basisinstellingen Cultuur

Inhoud

Zie de bijlagen.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832976018452C8C9D344383BA0DC14","sleutel":"amendement-programmabegroting-zutphen-2023-2026-herziening-taakstellende-bezuiniging-basisinstellingen-cultuur","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in