Pagina delen

Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Focus op wijkgericht werken en vergroten sociale cohesie

Inhoud

2022-A0014 gewijzigd (pdf)

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832976018452B7702DAD6870A0709F","sleutel":"amendement-programmabegroting-zutphen-2023-2026-focus-op-wijkgericht-werken-en-vergroten-sociale-cohesie","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in