Pagina delen

Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Structurele dekking 300.000 euro cultuurbudget

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832876017D001B977C025033EBC657","sleutel":"amendement-programmabegroting-zutphen-2022-2025-structurele-dekking-300-000-euro-cultuurbudget","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit
08-11-2021 Het amendement is Ingetrokken
Amendement staande de vergadering ingetrokken.

Behandeld in