Pagina delen

Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Schrappen uitgave voor projectleider tegengaan ondermijning

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832876017D0027CA1B40A641B1E345","sleutel":"amendement-programmabegroting-zutphen-2022-2025-schrappen-uitgave-voor-projectleider-tegengaan-ondermijning","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit
08-11-2021 Het amendement is Aangenomen
Aangenomen met 14 stemmen voor en 13 stemmen tegen.

Behandeld in