Pagina delen

Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Schrappen extra uitgave voor uitvoeringsbudget fysieke domein

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832876017D00257DCFEE561A3A9AEE","sleutel":"amendement-programmabegroting-zutphen-2022-2025-schrappen-extra-uitgave-voor-uitvoeringsbudget-fysieke-domein","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit
08-11-2021 Het amendement is Aangenomen
Aangenomen met 14 stemmen voor en 13 stemmen tegen.

Behandeld in