Pagina delen

Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Schrappen extra uitgave voor uitbreiding formatie inhuur wonen en groei

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832876017D00227FE3FFE701DADA0C","sleutel":"amendement-programmabegroting-zutphen-2022-2025-schrappen-extra-uitgave-voor-uitbreiding-formatie-inhuur-wonen-en-groei","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in