Pagina delen

Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Schrappen budgetten huisvesting Stadhuis en organisatie en ziektevervanging

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832876017D0019226D08A0295B6906","sleutel":"amendement-programmabegroting-zutphen-2022-2025-schrappen-budgetten-huisvesting-stadhuis-en-organisatie-en-ziektevervanging","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in