Pagina delen

Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Middelen voor betaalbare woningen

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832876017D001F9CE28F0209D74038","sleutel":"amendement-programmabegroting-zutphen-2022-2025-middelen-voor-betaalbare-woningen","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit
08-11-2021 Het amendement is Aangenomen
Aangenomen met 16 stemmen voor en 11 stemmen tegen.

Behandeld in