Pagina delen

Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Middelen voor betaalbare woningen

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832876017D001F9CE28F0209D74038","sleutel":"amendement-programmabegroting-zutphen-2022-2025-middelen-voor-betaalbare-woningen","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in