Pagina delen

Amendement: Programmabegroting Zutphen 2020-2023 - stoppen van overeenkomsten met commerciele bedrijven in sociaal domein

Inhoud

Zie de bijlagen.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA8905E3016E37C92BD621C63BDFCEB2","sleutel":"amendement-programmabegroting-zutphen-2020-2023-stoppen-van-overeenkomsten-met-commerciele-bedrijven-in-sociaal-domein","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit
04-11-2019 Het amendement is Aangenomen
Er werden 17 stemmen voor en 10 stemmen tegen het amendement uitgebracht.

Behandeld in