Pagina delen

Amendement: Programmabegroting Zutphen 2020-2023 - armoedebeleid

Inhoud

Zie de bijlagen.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA8905E3016E37C87807E53C2522B114","sleutel":"amendement-programmabegroting-zutphen-2020-2023-armoedebeleid","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit
04-11-2019 Het amendement is Aangenomen

Behandeld in