Pagina delen

Amendement: Participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet - minimum kwaliteitseisen aan participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet

Inhoud

Zie de bijlagen.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832876018332DBF31595EB4850E4E1","sleutel":"amendement-participatie-bij-ruimtelijke-initiatieven-omgevingswet-minimum-kwaliteitseisen-aan-participatie-bij-ruimtelijke-initiatieven-omgevingswet","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit
12-09-2022 Het amendement is Aangenomen
Aangenomen met 21 stemmen voor en 8 stemmen tegen.

Behandeld in