Pagina delen

Amendement: Participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet - minimum kwaliteitseisen aan participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832876018332DBF31595EB4850E4E1","sleutel":"amendement-participatie-bij-ruimtelijke-initiatieven-omgevingswet-minimum-kwaliteitseisen-aan-participatie-bij-ruimtelijke-initiatieven-omgevingswet","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in