Pagina delen

Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Geen grootschalige zoekgebieden voor windenergie in Zutphen

Inhoud

Zie bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832973017C706D4F563D9C186EA82D","sleutel":"amendement-ontwerp-regionale-energie-strategie-res-1-0-van-de-cleantech-regio-geen-grootschalige-zoekgebieden-voor-windenergie-in-zutphen","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in